1993

Det er vort landsskue

Det første skue under den nye titel Landsskuet bliver en blæsende og kold fornøjelse på Landsskuepladsen. Det påvirker besøgstallet, der ligger i underkanten af 40.000 - langt fra tidligere tiders opbakning.
Alligevel er de nye arrangører af det landsdækkende dyrskue - The National Show, som det også bliver kaldt - tilfredse og indstillet på, at det ikke er en engangsforeteelse.
"Nu har vi ikke analyseret økonomien endnu, men jeg er overbevist om, at skuet fortsætter næste år og næste igen", siger Kaj Ole Pedersen, Bindslev, formand for SDM-foreningen.

Raceforeninger garanterer

Det er den største af de raceforeninger, som efter det allersidste Ungskue samlet stiller en garantikapital på 1,8 millioner kroner for at holde dyrskuet i Herning på benene.
Annette Castenskiold fra Odder, der er formand for Fællesudvalget for Kødkvæg, er heller ikke i tvivl:
"Inden for kødkvæg har vi besluttet, at vi er sammen om dette her, så det er vort landsskue".
Også hesteavlerne bakker op, mens maskinforhandlerne er mere delte.
Danmarks Smukkeste Malkeko er en RDM fra Jens Lindvig i Varde.